Nörolojik Aciller

Wallenberg Sendromu

Wallenberg Sendromu

Wallenberg Sendromu (Lateral meduller sendrom) Nedir? Wallenberg sendromu dorsolateral medull nın infarktı sonucu ortaya çıkan iyi bilinen beyin sapı sendromudur. Wallenberg, lateral medulla ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Vestibüler Nöronit

Vestibüler nörit, vestibulokoklear sinirini etkileyen bir hastalıktır ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Vertebrobaziller Yetmezlik

Vertebrobaziller Yetmezlik Nedir? Vertebrobaziler arter sistemindeki kan akım yetersizliğinden kaynaklandığı kabul edilen geçici iskemik atakları ve baş dönmesine sebep olan hastalık tablosudur. Geçici ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Ottowa subaraknoid kanama kuralları

Ottawa Subaraknoid Kanama Kuralları kimlere uygulanmalıdır? ≥ 15 yaşından büyük olan hastalarŞiddetli, zirveye 1 saatte ulaşan atravmatik baş ağrısıİntrakraniyal tümör öyküsü olmayanKronik baş ağrıları öyküsü ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Subaraknoid kanama nedir?

subaraknoid kanama; kanın beyin omurilik sıvısına geçmesi durumudur. Sıklıkla anevrizma rüptürü (% 85) sonrasında ortaya çıkar. Tüm acil servis başvurularının %2’si baş ağrısıdır. ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Nörolojik Aciller

Gulyan R

Yeni açtığın Tı(P)unk barı günlerdir sessiz, gelen giden yok, dışarıda yağmurun sesi var, iri parçalar halinde binanın tavanını dövüyor. Bir anda onu görüyorsun, ...
Daha fazla okuyun 0
Güncel Nörolojik Aciller

İnme Felç ( Stroke ) Nedir?

inme beyine giden kanakımının durması sonucu gelişen klinik bir durumdur. Beyin fonksiyonlarında bozulma, etkilenen bölgeye göre değişiklik gösterir ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Acil Tıp Asistanına Nörolojik Tüyolar

Özet: Migren, konküzyo serebri, serebral anevrizma, lomber ponksiyon, menenjit, wernicke ensefalopatisi ve serebral venöz tromboz yazıda kendine yer buldu. ‘Sonbahar yaprakları düşerken terk ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller Öne Çıkan Yazılar

Eklampsi Kafa İçini Etkiler mi (Adım Adım Risk Çözümlemesi)

Pre-eklampsi ‘Şarkı yol göstericiydi’ Hermann Broch İmpkralya Öngörülebilirdi desem inanır mıydın. Biliniyordu, çoktan anlaşılmıştı. Vadesi geçmiş üzülmelere gerek kalmazdı. Merak etme bir hakkın ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Epilepsi

Status Epileptikus çaresizce baktı, ve… Trio Tüberküloz hastası, ilaçlarını kullanıyor. Daha önce hiç bırakmadı, söylenildiği anda aldı. Bilinçli yaşamı bilinçli ilaçlarına yansımış. Şu ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Serebral Venöz Tromboz Nedir?

Serebral venöz tromboz Serebral venöz tromboz hiperkoagulabiliteye bağlı oluşan ve infeksiyöz olmayan venöz oklüzyondur. Serebral ven trombozunun inmeli hastaların ancak %1-2’sinden sorumlu tutulabildiği ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Bilgisayarlı Beyin Tomografisi'nde Erken Serebral İskemi Bulguları

Beyin Tomografisi’nde Erken Serebral İskemi İşaretleri Nelerdir? Beyin parankiminin diğer tarafa göre soluk(hipodens) görünümü Dens MCA (Orta serebral arter) Lentiform nükleusun belirsizleşmesi İnsülar kenar işareti (İnsuler ribbon sign) ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Yedinci Sirk

Yedinci sinir paralizisi karışabilir: Bildiğin gibi gün geceyi böler, gece gündüzü parçalar. Bu şartlar altında 7. sinirin sorun çıkartması beklenen olur. Karşında uzun, ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

ABCD2 Geçici İskemik Atak Risk Sınıflaması

ABCD 2 Risk Sınıflaması Transient İskemik Atak(TIA) hastalarını yönetiminde kullanılan bir risk sınıflamasıdır. Transiyent iskemik ataklar ilk iki gün içinde inme geçirmektedir. ABCD2 ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Baş Ağrısı Hipertansiyon Yapar mı?

Baş ağrısı ve hipertansiyon arasındaki ilişki yüzyılı aşkın bir süredir tartışılmaktadır. Halen güncel haber ve kaynaklar hala hipertansiyon ve baş ağrısı arasındaki aşkı anlatan hikayelerle doludur. Neden hipertansiyon ve baş ağrısı aşkı devam etmektedir? ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

İnme Trombolitik Tedavi Protokolleri

Akut Stroke Tedavi Trombolitik Tedavi Kontrendikasyonları Son 3 ay içinde inme veya ağır kafa travması öyküsü Herhangi bir SSS harabiyet öyküsü (intrakranyal veya ...
Daha fazla okuyun 1
Nörolojik Aciller

NIH İnme Skalası

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) NIHSS acilde inme ciddiyetinin saptanması için kullanılan standart bir testtir. NIHSS onbir kategorisi (15-başlık) olan çabuk ...
Daha fazla okuyun 2
Dahili Aciller Nörolojik Aciller

Deliryum Kökenleri

‘Daha samimi ve gerçek’ Marcel Proust Deliren yüksek mortalitesi ile başvurur. Bilinç bozukluğu beklenen semptomlardan olur. Durup düşünmemiz gereken hastanın neden delirdiği. Hızlı ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Epley Manevrası Nedir?

Epley manevrası Nasıl Yapılır? Hastanın başı etkilenen kulak tarafına 45° döndürülür ve etkilenen kulak aşağıya gelecek şekilde muayene masasını kenarından sarkacak şekilde, yatırılır ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Akut Baş Ağrısına Neden Olan Hastalıklar

Subaraknoid kanama Subaraknoid kanama akut baş ağrılarının yaşamı tehdit eden bir nedenidir. Hastalar tipik olarak ani başlangıçlı şiddetli bir baş ağrısı ile gelirler ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Tehlikeli Baş Ağrısı Nedenleri

baş ağrısına neden olan önemli hastalıklar ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Distonik ilaç Reaksiyonu Nedir ?

Distonik ilaç Reaksiyonu Tanım: Kontrolsüz kas hareketleri, yüzde kasılma, konuşma güçlüğü ile klinik gösterir. Genellikle ağrı yoktur. Boyun hiperekstansiyonda laterale deviye olur. Haloperidol, ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nedir? Klinik Bulgular Gerilim tipi baş ağrısı, baş ağrılarının en yaygın formu olmasına rağmen en ciddisi değildir. Bununla beraber ...
Daha fazla okuyun 0
diş ağrısı
Nörolojik Aciller

Trigeminal Nevralji Nedir?

Trigeminal Nevralji / Tic Douloureux Trigeminal nevraljide, şimşek çakması benzeri dayanılmaz bir ağrı karakteristik olarak ortaya çıkar ve saniyele içinde kendiliğinden kaybolur. Uykuda ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Temporal Arterit Nedir ?

Temporal Arterit (Dev Hücreli Arterit) Klinik Bulguları Temporal arterit sistemik vaskülitlerin en sık formudur. Hastalık tercihen orta-büyük arterleri tutar. Kadınları erkeklere göre iki ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Geçici iskemik atak nedir?

Akut bir infarkt olmaksızın, fokal beyin, spinal kord veya retinal iskemi sonucu gelişen geçici nörolojik bozukluktur. ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

İnsanlar Neden Bayılır

Senkop ‘Uğrunda ölmeye değer Cehenneme gitmeye değer’ Sin City Özet             Geçici bilinç kaybının etyolojisini açıklamak kolay olmayabilir. Acil tıp doktoru senkop etyolojisi ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller Öne Çıkan Yazılar

Çene Çıkığı Nasıl Nöroloji Oldu

ABCD2 Skoru  ‘Bizi yakalayamaz’ Gargamel Aç-Kapa  Olması gereken başka yerde olabilir. Başka yer çok ama gereken yer tek. Bu durum altında korku kaçınılmaz ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Küme Tipi Baş Ağrısı (Cluster)

Küme tipi baş ağrısı, aynı tarafta kranyal otonomik semptomlarla beraber tek taraflı, şiddetli ve ayrı baş ağrısı atakları sendromudur. Otonomik semptomlar pitoz, lakrimasyon, ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Dix-hallpike Manevrası

Dix-Hallpike Hastanın başı muayene masasını kenarından sarkacak şekilde 45° sağa yada sola doğru hızla yatırılır. Birkaç saniye sonra nistagmus gelişir (latent süre) ve ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Migren Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Zonklayıcı tipte ağrı. Eşlik eden bulantı, kusma ve fotofobi sıktır. Nörolojik bulgular eşlik edebilir ...
Daha fazla okuyun 0
yüz felci
Nörolojik Aciller

Yüz Felci (Bell Palsi)

Yüz Felci (Bell Paralizisi) Akut olarak başlayan, genellikle yüzün tek taraflı üst ve alt bölümünün felcidir. Fasiyal sinir paralizileri birçok farklı nedene bağlı; ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Nöbet – Status Epileptikus

Nöbet -Status Epileptikus Tedavisi 1. Hipoglisemi: dekstroz 25-50 gr IV % 10 D5W 250- 500 cc bolus 2. Lorazepam: 0.1 mg/kg total doza kadar 2 mg/kg IV Diazepam ...
Daha fazla okuyun 4
Nörolojik Aciller

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

Vertigo ÖzellikleriBenign paroksismal pozisyonel vertigo: 1. Baş dönmesini ortaya çıkaran kritik bir baş pozisyonu 2. Karakteristik nistagmus 3. Latent devre 4. Atak süresinin ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

İnatçı Status Epileptikus Nedir ?

Yeterli antiepileptik ilaç tedavisine rağmen 30 dakikadan fazla süren epilepsilerdir. Status epileptikusların %31’i inatçı status epileptikustur. Valproikasit 20-30mg/kg infuzyonunun ekin olduğu savunulmasına karşın ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Biliç Bozukluğu olan Hastaya Yaklaşım

Bilinci Bozan Lezyonların Lokalizasyonu  Supratentoriyel,  İnfratentoriyel  Yaygın (diffuz) Etyoloji:  İntrakranial basıncı artıran veya beyinsapına bası yapan; Supratentoriyel lezyonlar, menengial enfeksiyonlar veya SAK  Beyinsapına ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller

Psödo Nöbet

Yalancı Nöbet Nöbet-Psödonöbet Ayrımı; Psödonöbetler epilepsi benzeri kasılmaların beyin kaynaklı elektriksel bozukluk sonucu olmama haline denir psödo nöbet ...
Daha fazla okuyun 1
Nörolojik Aciller

Ona Sor (Bel Ağrısı ve Diğerleri)

‘Kızları ilk önce tartıyordu’ Bret Easton Ellis Moderatör: Merhaba Bay N, teklifimizi kırmayarak bu genç bayanların sorunlarına çözüm bulmak için programımıza katılmanız büyük ...
Daha fazla okuyun 4
Nörolojik Aciller

Beyin Ölümü Nedir?

Beyin Ölümü; Klinik bir tanıdır ve beyin fonksiyonlarının tam ve geriye dönüşümsüz kaybıdır. Temel Bulgular Komanın primer hipotermiye, hipovolemiye, intoksikasyonlara ve endokrin nedenlere ...
Daha fazla okuyun 0
Nörolojik Aciller Travma

Glasgow Koma Skoru Nedir ? Nasıl Hesaplanır?

Yetişkin Glasgow Koma Skoru (GKS) Hesaplanması Glasgow koma skoru ile hastanın şuur seviyesinin derecesi belirlenir. GKS en düşük 3 ve en yüksek 15 arası değerleri ...
Daha fazla okuyun 2